Главное Свежее Вакансии   Проекты
224 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Saffron được chia thành những loại nào

Saffron được chia thành những loại như sau:

xx

Saffron được chia thành những loại như sau:

— Negin: loại tốt nhất, được lựa chọn từ những sợi dây liên kết chất lượng cao và đã cắt bỏ chân trụ.

— Sargol: Negin thua một chút khi sử dụng các sợi cáp nhỏ và mảnh hơn.

— Pushali: đây là loại không cắt bỏ phần chân nhụy màu vàng và phần thân trên màu đỏ để tăng trọng lượng, chất lượng cũng kém hơn hai loại.

— Bunch: is the type of get as a eụy, bó lại từng bó nhỏ, khó kiểm tra được chất lượng sợi cáp bên trong.

— Konji (konge): chính là gốc phần được cắt bỏ từ negin và sargol loại.

https://drive.google.com/drive/folders/1zZtMlQt4kxaBD_pNNNYpaIg9j7U9U9wj?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1_JGMbri4Du-EvzjZHul4cGluQ307Apvm?usp=sharing https://drive.google.com/ ổ đĩa / thư mục / 1h2ocQNV2iqEqLjdHQSJFLy9VHY9V0nu5? usp = sharing https://drive.google.com/file/d/1xqXo0Sf3cDzrvm9-fAYWk4kMgfdEbG0s/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/drive.google.com/file/dkai5cs/pviewAf69i5cs/pview? usp = sharing https://drive.google.com/file/d/1JP1cXvInHd1Ycqj7LZs3e4UW1pFxoVHp/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1WX9A4tRuf9D49KKsDUhnMM5FZMZ : .google.com / file / d / 17 -UbITOG / view? Usp = chia sẻhttps://drive.google.com/file/d/1folYp8rpWDG-oCCB6v-W7IO1EhI3moif/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1tLAHM0J2f3545IO3sE5JDrxQWYSGW3Md/view?usp=sharing https: // drive.google.com/file/d/18D2zwbNHovoyKt7M_ZMB-nnrNSDXoKq7/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/14cGAnVziKRyZoqiOiak42Q-wGJ8178ZF/view?usp=sharing https://docs.google. com / bảng / d / 1WeWuq94mCwils4sDh2A5bl6n5y6zNT3Dgxluw1HmZFI / https://docs.google.com/document/d/1QOHWWGZlZqrbKdXcSMqdfLoX7g5MXaEyzCTUdZBlNkw/edit?usp=sharing https://docs.google.com/forms/d/1GYOtsbq9jpfh07RwBu7QCnXdT5T5vXWH3csbwHXoRVY/edit?usp=sharing https://docs.google.com/presentation/d/10dgCZMiOsUoAEVsPOjJcnmQCM4H04Rn-S0nfvgoEQ20/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1WeWuq94mCwils4sDh2A5bl6n5y6zNT3Dgxluw1HmZFI/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1XXFuvCcgE7JaMQ4mlSUNO3HBnEQVBHtd/view https://drive.google.com/file/d/1XXFuvCcgE7JaMQ4mlSUNO3HBnEQVBHtd/view. com / d / 1Ydc88e84qXac-3LhSZCDaKXcUG15x_BsM2LStjq2YHE / chỉnh sửa? usp = chia sẻ https://www.google.com/maps/d/edit?mid=128agp39ClBCDrnhZBhWaxTYs2BoLYIiK&usp=sharing https://docs.google.com/drawings/d/18GrNuCRFR9s0KLO4f0s_yjrkKDCotUP — Mfnen71hO0E / usp = chia sẻ bản chỉnh sửa? Https://drive.google.com/file/d/1Kt2L9p_zaoGIOHSjaLt5q8vOPKIHWvhq/view?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1h2ocQNV2iqEqLjdHQSJFL=y9sharing https : / /docs.google.com/document/d/1y53gGWxlNHwIOwIdPsz31tgOUu2YRAsvVnQqqWAxKYM/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1HgrNEots7mDExpk1KqcoM8ls0Z_0na6A2hwG6ZWrrA8https://docs.google.com/presentation/d/1PI34yaeyVyOU2QSzegCFFK-vhzmkcRVqPUDKOTxzE4https://docs.google.com/drawings/d/1Bq6MlPm1pgGo3tSyC2M9jB6jzZeyLe-AlB3tbvOjZ2khttps://docs.google.com/forms/d/1iLcjaqfVw3cA_veZsWkxa39fg64ULsqbFeCAOWXOF68https://photos.app.goo.gl/ZHgr95SvA1Z3tspT6https://drive.google.com/file/d/1UNXIJh5pVF29_PvoqYgSAsFijQNFvk-X/view?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/13E4EcbRMUdVqnXz2OSo0BweBOAgy1LKk5XFOnSsg7Lo/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/document/d/1AfTNSUUiDUBXH8hBkZSjofB4v4XhWgxlhFeoonTAQHU/edit?usp=sharinghttps://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=1&user=hqw6OTwAAAAJhttps://groups.google.com/u/1/g/saffronvietnamhttps://earth.google.com/earth/d/11hH5xcb3ZI1fb87eY0Lze8lbtGl_yR3U?usp=sharinghttps://www.blogger.com/u/1/profile/05590312361385184440https://atlas.mindmup.com/2021/02/0e78986076b311eb970f55e562ed3563/saffronvietnam/index.htmlhttps://photos.app.goo.gl/ZHgr95SvA1Z3tspT6https://drive.google.com/file/d/1N_mL5-pFsghGg3zxOHGqogZaGtHQqKQf/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1qwvdgrpPOmfs0JUFYS-f0dBii2mdefNc/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1OobI-QY9iIizqAbE_9eNx4uxey3mGi-L/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1O3d2DkKLc-tEilSwLIcW0Xz0vk83dJrk?usp=sharing

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем